Chwała bohaterom.
Zuchy dbają o pamięć osób, które zasłużyły się dla naszego kraju.