Przedszkole Miejskie nr 25
41- 205 Sosnowiec
ul. Pusta 9a
tel./ fax 32 291 64 30
e-mail: p25@sosnowiec.edu.pl