Integracja Bilateralna

to program, który stworzyła Sheila Dobie. Ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się, program opiera się na ćwiczeniach zachęcających mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Dzieci uczą się poznawać prawidłowe wzorce ruchowe, odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni oraz poznawać schemat swojego ciała.

Wielu dzieci z powodu problemów dwustronnej integracji nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości; nie mają wykształconej dominacji ręki, mają problem z ruchami dwustronnymi, przekraczaniem linii środka, odróżnieniem strony prawej i lewej, koordynacją ruchową, wykazuję niezborność ruchowa, niemożność wykonywania niezależnych czy naprzemiennych ruchów. Trudności z integracją bilateralną mogą potęgować takie problemy jak: nierozumienie instrukcji, problemy z czytaniem, pisaniem czy mówieniem.

Program opracowano jako sekwencje kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być wykonywane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka, aby maksymalnie wspierać jego rozwój i zdolności edukacyjne. Program rozwija koordynację i współpracę obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej, góry i dołu).

 

Dzięki zajęciom dzieci:

ü  mają lepszą fizyczną świadomość swojego ciała

ü  osiągają lepszą stabilizację ciała i kontrolę ruchów

ü  osiągają prawidłowy schemat ruchu i lepszą koordynację

ü  ich ruch jest bardziej efektywny (świadomość i hamowanie dodatkowych ruchów)

ü  poprawia się równowaga statyczna i dynamiczna

ü  osiągają lepszą integrację obu stron ciała

ü  ze względu na różnorodność ćwiczeń i własne pomysły następuje rozwój myślenia.